Advokat Per Magne Kristiansen sier han først ble klar over søksmålet mot sin klient Odd Drevland da Bergens Tidende ringte ham mandag formiddag – og at han først senere fikk det via e-post.

— Jeg synes det er langt over grensen når Taxi Vest offentliggjør innholdet via media. Dette er et sivilt søksmål, og ikke en offentlig straffesak. At man skal bruke avisen som talerør er en spissing av saken som jeg opplever som mer enn utidig, sier Kristiansen.

- Hadde fullmakt

Kristiansen presiserer at han mandag ettermiddag ikke hadde hatt kapasitet til å gå ordentlig gjennom søksmålet.

— Men vi avviser grunnlaget for søksmålet. Jeg opplever ikke at det er juridisk fundament for det, sier Kristiansen.

— På hvilken måte?

— Drevland mener at han har hatt fullmakt til å motregne i innestående på klientkonto. Styreformannen i en lovlig avholdt generalforsamling i Taxi Vest har gitt ham full anledning til dette.

— At det kan stilles spørsmål ved måten dette ble gjort på er en annen sak – uten at jeg vil gå nærmere inn på dette før politiet har gjort seg ferdig med sitt arbeid, sier Kristiansen.

- Direkte ondsinnet

Når det gjelder involveringen av ordføreren og kravene om å få ut opplysninger fra ekteparet Drevlands eiendomssalg, sier Kristiansen følgende:

— Dette opplever jeg som direkte ondsinnet. Jeg kan overhodet ikke se at det kan ha noen interesse for denne saken hvordan advokaten har forholdt seg angående et privat boligsalg.

Odd Drevland valgte selv å levere inn sin advokatbevilling i fjor høst. I sommer innstilte Tilsynsrådet for advokatbevilling på at han uansett skulle fratas bevillingen. Denne saken er ennå ikke endelig avgjort av Advokatbevillingsnemnden.

— Vi har inngitt et betydelig tilsvar til tilsynsrådets anbefaling, sier Kristiansen.

Taxi Vest-advokat Morten D. Haldorsen sier Kristiansen mottok e-post før BT var informert om søksmålet.

Ifølge Haldorsen ble det sendt varsel om søksmål i september, uten at det ble besvart av motparten.

— Vi registrerer at BT viser større interesse for denne saken enn Drevland og Kristiansen har gjort. Taxi Vest har ikke noe å hemmeligholde, sier Haldorsen.