• Selskapet er friskmeldt, sier finansdirektør Torbjørn Skulstad i Oceanteam. Han kan endelig puste ut etter tre års hardt arbeid for å få selskapet på fote igjen etter krisen i 2009.

— Vi har vært gjennom mye. Nå er store restruktureringer gjennomført, og omfattende lånetransaksjoner er på plass. Jobben har vært tung og krevende. Alle ansatte har bidratt, og det er avgjørende for at vi er over kneiken, sier Skulstad

Alt i riktig retning

Torsdag morgen var han i Oslo for å presentere børsmiljøet for gode tall etter tredje kvartal, som er nok en god nyhet

I oktober fikk han på plass et nytt langsiktig lån på 92,5 millioner dollar som refinansierer hele selskapet. I sommer var han prosjektdriver for å få i land ny finansiering på 147 millioner dollar til to av selskapets avanserte konstruksjonsfartøyer.

— Operasjonelt er båtene våre en suksess. Når også restruktureringen er ferdig, går alt i riktig retning for oss, sier Skulstad.

Kvittet seg med 300

Shippingselskapet, med hovedkontor i Bergen, var bare tre-fire år gammelt da det møtte veggen etter finanskrisen i 2009.

Oceanteam hadde store kontrakter på kabellegging for vindmølleparker til havs både i tysk og britisk sektor. Da klientene nektet å ta sin del av merarbeid og store kostnadsoverskridelser, kom selskapet i skvis.

— Et stort obligasjonslån ble misligholdt, og vi kom i en økonomisk krise. 300 ansatte måtte gå da det sto på som verst. Store kabelleggingsprosjekter måtte overlates til firmaet Global Marine Services, som også overtok ansvaret for de ansatte, forteller Skulstad.

Skip og ingeniørtjenester

I dag opererer Oceanteam Shipping ASA fire konstruksjonsfartøyer (CSV) pluss mindre offshorefartøyer, som alle er utleid på lange kontrakter, pluss en pool av installasjons- og boreutstyr.

Nylig ble det også etablert et eget selskap, Oceanwind, som skal stå for handlingservice og utleie av kraftkabler i forbindelse med større offshoreprosjekt.

Et tredje bein for bedriften er salg av ingeniørtjenester. I 2008 kjøpte Oceanteam 70 prosent av selskapet KCI Engineering and Services utenfor Rotterdam.

— De 165 ingeniørene i Nederland jobber mest mot eksterne kunder. Men de sørger også for intern knowhow og best mulig utvikling av eiendelene våre, og har bidratt til å utvikle CSV-skipene vi har bygget, sier Skulstad.

Gunstig tidspunkt

For å komme gjennom krisen i 2009 måtte Oceanteam gå med på nye betingelser for et misligholdt obligasjonslån på 400 millioner kroner. Det ble bygget inn såkalt call premium, som medfører at lånet øker med tiden. Långiverne fikk også avtalt tegningsretter til nye aksjer i forbindelse med innfrielse av lånet, såkalte warrants.

— I ettertid ser vi at det var svært viktig at vi i 2009 ble tvunget til å trekke oss ut av kabelleggingsprosjektene, sier Skulstad.

CSV-båtene, som er bygget for å operere i harde og dype farvann, er utleid på lange kontrakter med gjennomsnittstid 3,4 år.

— Den fulle ordreboken gjorde at tidspunktet var gunstig for å refinansiere obligasjonslånet, sier Skulstad.

Nye aksjer

Det gamle lånet, som nå er vokst til 497 millioner kroner pluss renter, kan dermed innfris i sin helhet 23. november. Det nye lånet på 92,5 millioner dollar har mye bedre betingelser gjennom redusert valutaeksponering. Det løper i fem år, 35 millioner dollar forfaller etter tre år.

Som en konsekvens av lånebetingelsene blir det i forbindelse med innfrielsen også utstedt nye aksjer i tråd med avtalte tegningsretter. Denne utvanningen ville blitt mye større hvis lånet ikke hadde blitt refinansiert før i juni 2014.

Men Halbesma-familien, som er største eier med 33 prosent, beholder sin andel.

— Når vi nå har fått en ordentlig kapitalstruktur på hele gruppen, har vi tatt vekk nedsiderisikoen, og utrustet selskapet for videre vekst og utvikling, sier Skulstad.

Oceanteam Shipping ASA 2012 2011
Driftsinntekter 48,2 45,7
Driftsresultat 12,1 8,9
Resultat før skatt 0  -0,2

Tall i millioner dollar – pr. 3. kvartal