• Håper og tror at aktiviteten tar seg opp, sier leder i selskapet.