— Vårt fremtidssyn er at økonomien vil bedres sakte, men, tross alt, bedres. Dermed er det på tide å begynne å trekke tilbake de økonomiske stimuliene, sier Robert Ford i OECD under en pressekonferanse i Oslo.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har analysert den norske økonomien, og virkningene av finanskrisen.

I tillegg legger organisasjonens analytikere og økonomer frem sitt syn på hva Norge bør foreta seg videre.

- Øk eiendomsskatten På spørsmål fra pressen om Norge bør øke skattene, svarer OECD-økonomene følgende:

— Norge har et høyt skattenivå, sammenlignet med andre land. Men det er mulig å rebalansere skatteregimet. Dere har lav eiendomsskatt. Her er det rom for økning, og vi mener Norge burde økt skatten på eiendom. Men øk dette for å senke andre skatter, som inntektsskatten, ikke for å øke statens inntekter, sier Robert Ford.

Finansminister Sigbjørn Johnsen svarer at regjeringen ikke har noen planer for å øke skattene.

— Vi er godt kjent med OECDs synspunkter på dette området. Vårt mål har vært å balansere formuesskatten, og ligne ut verdivurderingen av eiendom og andre formuesobjekter, sier finansminister Johnsen på pressekonferansen.

Støtter handlingsregelen Norge får skryt for bruken av handlingsregelen, som bestemmer at regjeringen over tid skal bruke 4 prosent årlig av Oljefondets totalkapital.

Dette tallet tilsvarer den forventede avkastningen av fondet, og målet er dermed at regjeringen ikke skal tære av fondets kapital.

Regjeringen valgte under finanskrisen å øke innsprøytingen av penger i økonomien, for å dempe virkningene av finanskrisen.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) har uttalt at pengebruken må tilbake til handlingsregelen på 4 prosent.

— Vi støtter denne 4-prosentregelen, og er enig i at regjeringen bør bevege seg tilbake til å følge denne regelen, sier Ford.

Kan spare Han påpeker landets økonomiske utfordringer med en aldrende befolkning.

— På lang sikt er det fortsatt et økonomisk gap med tanke på den økende andelen eldre i befolkningen. Dette må løses over flere år, sier Ford.

Høye og økende trygdeutbetalinger nevnes som en av de største utfordringene i norsk økonomi.

— Norge bruker mye penger på disse områdene, og ut fra vår analyse ser det ut til at Norge kan spare inn penger på dette, uten at det går utover tilbudet, sier Ford.

— Jeg tror ikke nordmenn blir sykere og sykere, det er nok et institusjonelt problem, som mange andre land også har, påpeker Ford.

Små skoler og sykehus Norsk distriktspolitikk fremheves også som kostbar, men OECD-økonomene presiserer at man ikke kan anse helseomsorg og utdanning som rene markedsøkonomisk styrte goder.

— Men dere har relativt mange små skoler og små sykehus, sammenlignet med andre land, sier Paul O'Brien i OECD.