Bergen Group har slitt med betydelige tap ved verftet på Fosen, der det har vært problemer med skrogleveranser og for høye kostnader i ferdigstillelsen av skipene.

Ny ledelse kom på plass i fjor. Nå varsler konsernet at de er på vei ut av problemene.

— Bergen Group Fosen har det siste året vært gjennom en meget krevende periode, sier administrerende direktør Anders Straumsheim ved Bergen Group Fosen.

Ny kontrakt på skip

— Verftet har likevel klart å etablere en rekordsterk ordrebok som sikrer meget jevn og god sysselsetting de to neste årene. Dette gir oss muligheter til å gjennomføre en effektiv, stabil og lønnsom produksjon i årene som kommer, sier Straumsheim.

Den nye kontrakten gjelder utrustning og ferdigstillelse av et ankerhåndteringsfartøy som er bygget for et datterselskap av det trondheimsbaserte Nordenfjeldske Dampskibsselskap.

Kontraktsverdien er på mer enn NOK 600 millioner, og sikrer NFDS Offshore 1 AS et ferdig utrustet og operasjonsklart skip innen utgangen av 1. kvartal 2014.

91 x 22 meter

Skipet har en lengde på 91 meter og en bredde på 22 meter. I kontrakten ligger det også en opsjon på utrustning av en tilsvarende båt.

Bergen Group Fosen har nå en ordrebok som sikrer stabil utrustningsaktivitet frem til ut i 2. kvartal 2015, med to cruiseferger til Fjord Line i år, to leveringer i 2014 og en levering i første halvdel av 2015.