Fra 17. november er det forbudt å selge sigaretter som ikke er selvslukkende. Forbudet gjelder produksjon, import, distribusjon og salg.

De sigarettene som vi i dag finner i butikken, blir ulovlige fra og med denne datoen, skriver Handelsbladet i dagens avis.

Den nye EU-standarden har som formål å redusere antall branner og skader som oppstår som følge av antenning fra glødende sigaretter.

Tobakksprodusentene har vært klar over den kommende lovendringen i flere år uten at det har vært stor offentlig debatt om dette. De nye sigarettene kalles rip-sigaretter (Reduced Ignition Propensity).

De har tre små bånd rundt hver sigarett som gjør at den slukker hvis den ikke blir aktivt brukt.

Både pakkene og kartongene vil bli godt merket slik at man ser forskjellen på de gamle og nye sigarettene.

— Dette er ikke brannhindrende sigaretter, men selvslukkende, det er en viss forskjell. En glødende sigarett kan fortsatt gi brann, men her blir muligheten betydelig redusert, sier direktør Jan Robert Kvam i British American Tobacco Norway til Handelsbladet.

Kvam sier røykerne ikke vil merke noen forskjell med de nye sigarettene.

Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som skal håndheve forbudet og de sier de skal følge dette nøye opp mot butikkene slik at ingen selger gamle sigaretter etter 17. november.