Ifølge kvartalsrapporten for 4. kvartal 2011, som legges frem i dag, blir 2012 et bedre år enn i fjor. DOF eier og driver skip som forsyner oljeplattformer med varer og utstyr, bidrar ved flytting av oljeplattformer eller er utstyrt for ulike typer konstruksjonsarbeid for oljevirksomheten til havs.

Hovedmarkedene er norsk og brasiliansk sokkel, og flertallet av skipene er utleid på langvarige kontrakter.