Beløpet tilsvarer 12,5 milliarder kroner.

– Irland gjør fremskritt når det gjelder å komme over den verste økonomiske krisen i nyere historie, heter det i en rapport fra IMF.

Rapporten inneholder en vurdering av hvordan det går med Irland etter at landet fikk løfte om 85 milliarder euro i kriselån fra EU og IMF.