Kravet om konkurs i Petromena vart levert Oslo byfogdembete i går ettermiddag.

Det erfarer Bergens Tidende.

Det gjeldstunge boreriggselskapet i Berge Gerdt Larsen-sfæren har vore i konflikt med långivarane sidan i vår.

Striden gjeld lån på til saman 5,5 milliardar kroner, pengar som var lånt for å finansiere bygginga av tre riggar ved eit verft i Singapore.

To gonger i haust har Petromena lukkast i å få avvist forsøk på å slå selskapet konkurs.

Det er Norsk Tillitsmann, eit selskap som har spesialisert seg på å representere långivarar bak obligasjonslån, som nok ein gong har kravd Petromena konkurs.

Ein obligasjon er eit gjeldsbrev som kan kjøpast og seljast.

Avvist to gongar

Norsk Tillitsmann tapte første runde fordi retten kom til at selskapet ikkje hadde rett til å slå Petromena konkurs. Det måtte långivarane gjere sjølve.

Deretter stifta Norsk Tillitsmann eit eige selskap som kjøpte obligasjonar i marknaden for å omgå den første rettsavgjerda. Også det forsøket vart avvist.

I sitt tredje forsøk har Norsk Tillitsmann ei fullmakt frå eit obligasjonseigarmøte i ryggen.

Styret gjekk

10. november i år varsla styret i Petromena, med eitt unntak, sin avgang. Då hadde selskapet forhandla om ein ny gjeldsavtale. Ifølgje ei børsmelding stranda forhandlingane på manglande godkjenning frå ein viktig partnar og kreditor.

Avisa Dagens Næringsliv skreiv etterpå at denne partnaren var Berge Gerdt Larsen.

Han er indirekte ein av eigarane i det børsnoterte riggselskapet og har hatt forretningsførarroller knytt til riggane.

Det nye styret har forhandla vidare.

Konkurskravet frå Norsk Tillitsmann i går er eit varsel om at også dei forhandlingane mislukkast.

Arrest i Larsen-millionar

I striden om Petromena-gjelda har Norsk Tillitsmann også gått på Berge Gerdt Larsen-familiens heileigde selskap, Larsen Oil and Gas Limited.

Norsk Tillitsmann krev cirka 250 millionar kroner frå selskapet. Kravet skuldast at ein del av inntektene Larsen Oil and Gas Limited får som forretningsførar for riggen «SS Petrolia» er pantsett som tryggleik for lån til Petromena. «SS Petrolia» er utleigd til det meksikanske oljeselskapet Petrolia.

Kravet mot Larsen Oil and Gas Limited vart fremja i Bergen i sommar. Samstundes kravde, og fekk, Norsk Tillitsmann mellombels arrest i deler av selskapet sine midlar i Skottland.

Det betyr ikkje at Norsk Tillitsmann har fått pengane, berre at dei er låst inntil vidare.