Fiskeri— og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) fikk i dag på bordet tall som viser at samfunnet kan ha stor nytte av den skipstunnelen som nå har vært utredet i 18 rapporter. Men hun vil ikke si om regjeringen legger planene frem i Nasjonal Transportplan, som kommer om et om et år.

— Det kan også være andre måter i fremføre dette prosjektet på, om det blir aktuelt, sier hun.

Statsråden vil ikke antyde noe om hun selv ser det som sannsynlig at tunnelen kommer.

— Dette skal vi drøfte i regjeringen.

— Kan det bli aktuelt å finansiere den på andre måter enn over statsbudsjettet, for eksempel ved bompenger?

— Vi har nok av penger her i landet, så vi trenger ikke låne til dette. Skal vi ha bompenger må forutsetninger være at det ikke finnes andre veier, eller omveier. Det er det jo absolutt rundt Stad, og dermed vil vi svekke prosjektet ved bomfinansiering.

Som Haakonsvern

Rapporten som kom tirsdag er en såkalt KS1, en kvalitetssikring av rapporten som Kystverket la fram i 2010. Den var relativt negativ til skipstunnelen. Rapporten fra Holte Consulting er langt mer positiv. Den lanserer tre alternativer, der det viktigste er stor eller liten tunnel. Den lille vil ikke kunne ta hurtigruten eller cruisskip, og vil dermed ha mindre positiv effekt for turismen. Men den vil være stor nok for fiskeflåten og hurtigbåter. Prisene er henholdsvis 1 og 1,5 milliard kroner.

Teknisk er det ikke komplisert å bygge Stad skipstunnel. Modellen er den nye verkstedsdokken på Haakonsvern, som ble sprengt ut for noen år siden. Lengden på skipstunnelen er imidlertid 1,7 km, betraktelig lengre enn noen annen kjent tunnel for skipstrafikk.

Uansett vil Stad skipstunnel være verdens største, og kanskje eneste i sitt slag. Det alene vil trekke en viss mengde turister, mener konsulentene.

Sprengningen vil ta tre til fire år, prosjektet kan stå åpningsklart i 2018, om regjeringen bestemmer seg for det.

Usikre tall

Holte Consulting vedgår at det er mange usikre tall i rapporten. Særlig gjelder det forhold som vanskelig kan beregnes, som økt trygghet, effekt for fiskerinæringen og økt turisme

Men de har regnet ut at en fast hurtigbåtrute mellom nord og sør vil ha en verdi av 478 millioner kroner. Verdien av spart drivstoff er anslått il 140 millioner og spart reisetid med 117 millioner.

— Det er viktig å legge til rette for at tunnelen tas i full bruk så snart som mulig. For å få til dette bør det foreligge forpliktende tilsagn fra de berørte fylkeskommunene om etablering av en hurtigbåtrute samtidig med tunnelens åpning, heter det i repporten.

Bør skipstunnelen bygges? Si din mening i kommentarfeltet!