• Weyland AS ble etablert på initiativ av Carl Ragnar Weydahl og Knut Helland i 2001 for å kommersialisere teknologi for fremstilling av etanol av lignocellulose. Teknologien er basert på forskning utført ved Høyskolen i Bergen.
  • Fana Stein & Gjenvinning har lenge vært medeier, og i den senere tid er Sarsia Seed og Sparebanken Vest kommet inn på eiersiden.
FOTO: ALEKSANDER ANDERSEN
FOTO: ALEKSANDER ANDERSEN