— Det åpnes for at settefisk kan vokse seg større i anlegg på land, og det settes et tak på antallet fisk per merd, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Taket settes til 200.000 fisk i én merd, og er satt for å begrense følgene av for eksempel totalhavari. Ordningen trer i kraft 1. januar 2013.

— Ekstremværet i høst har vist oss at selv en hendelse i ett enkelt anlegg kan føre til et stort antall rømt fisk. Derfor strammer vi opp regelverket for å redusere risikoen, sier Berg-Hansen.

I tillegg innfører regjeringen en prøveordning hvor oppdrettsfisken kan holdes lengre på land før den settes i sjøen. Målet er hovedsakelig å redusere spredningen av lakselus.

— Dette vil kunne gi både miljøfordeler og bidra til bedre fiskehelse. Utsetting av større og dermed mer robust fisk vil gi mindre sykdom og lavere produksjonstap i tillegg til at rømningsrisikoen reduseres, sier Berg-Hansen.

Ordningen trer i kraft 1. mai neste år og skal evalueres etter fem år.