— Vi har opplevd mye positiv respons blant de ansatte. Det er naturlige spørsmål som stilles, sier Lars Renström, konsernsjef i svenske Alfa Laval som nå kjøper Frank Mohn AS (Framo).

Den svenske industrisjefen startet dagen i Fusa, deretter besøkte han Framo i Helldal. I ettermiddag går turen videre til Framos enheter i Meland.

- Betingelsene består

Renström innrømmer at de har fulgt med på Framo over flere år.

— Vi har fortsatt mye å lære om virksomheten her, og vi planlegger å komme tilbake i mai og bli i noen dager, sier Renström.

Oppkjøpet av Framo til 13 milliarder norske kroner, er det største oppkjøpet selskapet har gjort noen gang. Det var derfor viktig for ham å komme til Bergen å hils på de ansatte så snart som mulig.

— De ansatte er selvfølgelig opptatt av hva som vil skje med jobbene og betingelsene de har. Spesielt pensjon har vært viktig. Vårt budskap er at vi ikke planlegger å nedbemanne, og betingelsene de ansatte har i dag, vil bestå, sier han

Vil ikke kommentere pris

Både i går, og så langt i dag, har aksjekursen til Alfa Laval steget. Selskapet er notert på børsen i Stockholm. Renström tror finansmarkedene har forstått verdien av oppkjøpet.

— Det er alltid hyggelig med kursoppgang. Jeg tror bakgrunnen er at markedet forstår logikken i dette oppkjøpet.

På spørsmål om kursoppgangen reflekterer at de har fått kjøpe selskapet til en for lav pris, er han imidlertid ikke like meddelsom.

— Det vil jeg ikke kommenetere, sier han.

Vil drive fra Bergen

Det konsernsjefen derimot vil snakke om er de forventede samarbeidseffektene, såkalte synergieffekter, han ser fremover.

— Vi forventer samkjøring av innkjøp, og dessuten ser vi for oss høyere inntekter basert på våre samlede krefter. Én pluss én blir mer enn to i dette tilfellet, sier han.

Han understreker at de ikke har planer om å flytte deler av virksomheten bort fra bergensområdet.

— Det Framo driver med er høyteknologi, og det er det fullt mulig å drive fra Norge. Det er fundamentalt at funksjoner som forskning og produktutvikling blir værende her, sier han.

- Avtalen er klar

Renström er overbevist om at Framo vil ha positiv utvikling i årene som kommer. Alfa Laval har allerede skrevet leiekontrakt på 15 år, med opsjon på 10 år til, på de nye lokalene på Askøy.

De svenske oppkjøperne vil ikke si om de var forberedt på all støyen oppkjøpet skapte i norske medier i etterkant av offentliggjøringen i går.

— Vi har gjort en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene. Den avtalen er klar. Diskusjoner innen Mohn-familien verken kan, eller vil vi kommentere, sier han.