Den omfatter et kontorbygg på 18.000 kvadratmeter, som på det høyeste er ni etasjer, og en ombygging av den gamle Jægergården.

— Reguleringsplanen er så stor at den utløste et krav om en egen konsekvensutredning. Vi tror nok også at den vil skape debatt, sier utbyggingsdirektør Sverre Andreas Øvrebotten i StorBergen Boligbyggelag.

Det er StorBergen Boligbyggelag i kompaniskap med ROM Eiendom, som er NSBs eiendomsselskap og Lund og Slaatto Arkitekter, som legger frem reguleringsplanen.

De kommunale instansene har frarådet å bygge leiligheter i området på grunn av luftforurensningen, derfor er planene innrettet mot kontorer og hotell, forteller Øvrebotten.

Ikke et glassbygg

Mest iøynefallende i de nye planene er det store kontorbygget som buer seg som en elegant spydspiss ned langs vestre side av jernbanesporene.

Nybygget har flere fløyer og krever at NSBs velferdsbygg rives. Det er et tidstypisk femtitallsbygg, men ifølge daglig leder i Lund og Slaatto Arkitekter er det et nødtørftig bygg som ikke har de helt store bygningsmessige kvalitetene.

Det nye kontorbygget er ikke tenkt som et glassbygg, slik det kan fortone seg på bildemontasjene som følger planene.

— Nei, av miljømessige grunner ønsker vi oss ikke et glassbygg, sier prosjektdirektør Bjørn Glemmestad i Rom Eiendom.

Glemmestad forteller at ROM Eiendom håper at Statens vegvesen skal slå seg til i det nye bygget, og er derfor avhengig av at huset er så stort som planlagt.

Utbyggerne mener at det nye bygget vil komme i rimelig avstand fra den fredede Assistentkirkegården. For det er et historisk miljø som blir berørt. Andre ærverdige naboer er Zander Kaaes stiftelse og Grand Hotel Terminus, og derfor har planfolkene vært i dialog med byantikvaren og fylkeskonservatoren.

Stagnasjonsområde

Jægergården, som ble bygd på 1930-tallet, kommer til å få en fullstendig ombygging innvendig. Planen er at huset skal bli hotell, og kanskje blir det kontorlokaler her også.

Ifølge arkitektene har Jægergårdens eldste del en flott funkisfasade som skal beholdes.

Zander Kaaes gate er en vakker gate i vestenden, ved jernbanestasjonen og Grand Hotel Terminus. Mot øst er den preget av manglende vedlikehold, et uryddig trafikkbilde og fremstår som et bymessig stagnasjonsområde, ifølge planutkastet. Hvis planene blir realisert vil hele gaten få den samme brosteinsbelegningen med en rundkjøring innerst. Den vil ikke bli så stor at busser kan kjøre inn og snu, men må sluses rundt kvartalet.

Området foran hovedinngangen skal tilrettelegges for myke trafikanter. Og det skal fortsatt bli mulig å kjøre inntil og hente folk som kommer med toget.

Si din mening om planene i kommentarfeltet under!

NY INNGANG TIL JERNBANEN: Slik tar kontorbygget seg ut fra Jernbanebakken mot Zander Kaaes gate. Midt frem ser vi en ny inngang til jernbanestasjonen som planleggerne er svært fornøyd med. Her håper de at det skal bli et hyggelig mingleområde, gjerne med kafé.
DEN GAMLE OG DEN NYE TID: Til høyre for jernbanestasjonen ser vi det nye kontorbygget som ble presentert for byrådet i går. Til venstre Statens hus og Entra Eiendoms kontorbygg med den lille og den store Nonnen.