Planene om fangst og lagring av klimagassen CO2 på Mongstad er for lengst blitt et pengesluk for staten. I forslaget til statsbudsjett er det bevilget nye milliardbeløp til prosjektet, som både omfatter teknologisenteret for fangst av CO2 og fremtidig fullskala rensing av klimagassen.

Teknologisenteret (TCM) skal etter den siste tidsplanen åpne ved årsskiftet, og prislappen har passert 5,7 milliarder. Det innebærer en ny kostnadssprekk på 257 millioner kroner. Økningen knytter seg i hovedsak til selskapet Alstoms bygging av fangstanlegget basert på kjølt ammoniakk og tilhørende hjelpesystemer og infrastruktur. Regjeringen foreslår å bruke 1680 millioner kroner å dekke statens andel av investeringene og driften ved teknologisenteret neste år.

— Viktig klimatiltak

— Satsingen på CO2-håndtering er et viktig tiltak i klimapolitikken. I 2012 går vi inn i en ny fase når arbeidet med å kvalifisere og teste ulike fangstteknologier på TCM igangsettes. Regjeringens visjon er at teknologiene som blir utviklet og demonstrert på Mongstad, sammen med vår øvrige forskningssatsing, skal bidra til betydelige reduksjoner i CO2-utslipp også utenfor Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) som er under bygging er blant verdens største anlegg av sitt slag.Regjeringen budsjetterer med til sammen 919 millioner kroner til arbeidet med planlegging og utvikling av fullskala CO2-fangst på Mongstad. Dette omfatter også arbeid som skal bidra til økt kunnskap om potensialer for fremtidig lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel, fremgår det av forslaget til statsbudsjett.

Forsinket

Det er imidlertid ennå ikke tatt noen endelig investeringsbeslutning om fullskalaanlegget. Etter de opprinnelige planene skulle det stå ferdig i 2014, men nå blir det først avgjørelse om bygging tidligst i 2016. Dermed kan renseanlegget tidligst stå klart i 2020.

Planleggingsarbeidet i forbindelse med transport og lagring av CO2 fra Mongstad er samordnet med arbeidet med CO2-fangstanlegget.

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan for det internasjonale arbeidet for å fremme CO2-håndtering som klimatiltak. Det foreslås til sammen 10 millioner kroner over Olje— og energidepartementets budsjett i 2012 til arbeidet med videre oppfølging av handlingsplanen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Hva mener du om månelandingen? Si din mening under!