Rektor på Ortun, Stein Larsen, jubler over fem nye stillinger. Et solid tilskudd til en skole som har cirka 33 undervisningsårsverk fra før.

— Detville være et fantastisk løft og nesten for godt til å være sant. For vi harhatt det usedvanlig trangt, sier Larsen.

- Spesielle behov

— Dethar rammet elever med spesielle behov og tiltak for både de sterkete og svakesteelevene.

Fem nye undervisningsårsverk er et solid tilskudd til enskole som har cirka 33 undervisningsårsverk fra før.

— Jegvil ikke ha noen problemer med å finne tiltak som vil styrke undervisningen. Vihar noen grupper med over 30 elever per lærer. Det er klart at mye, somfremmedspråk, blir ikke optimalt med så mange elever. Så vi skal benyttesjansen når vi får detaljene for hvordan vi skal gå frem for å få dissestillingene, sier Larsen.

Fra statsbudsjettet var det allerede godt kjent og behørig lekket ut at regjeringen foreslår å øremerke 1,5 milliarder kroner over en fireårs periode til økt læreretthet på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Ungdomstrinnet

«Målet er å gi mer tilpasset opplæring, en mer praktisk, variert og relevant opplæring, samt å styrke de grunnleggende ferdighetene. Det er også et mål å se om tiltaket kan bidra til å redusere behovet for spesialundervisning», skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

— Vi starter med ungdomstrinnet fordi lærertettheten er lavest der, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det første året vil det brukes om lag 157 millioner til formålet. I første omgang skal stillingene fordeles til skoler som har en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer på ungdomstrinnet og grunnskolepoeng under snittet for landet. Departementet har regnet og finlest og kommet frem til at Bergen får 11 nye lærerstillinger på i ungdomsskolen. Tre til henholdsvis Breimyra og Olsvik og altså fem til Ortun.

Totalt får skoler i Hordaland 32 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. De fordeler seg slik:

Ortun skole 5
Os ungdomsskule 5
Tranevågen ungdomsskule i Fjell 5
Ravanger skole på Askøy 4
Osterøy ungdomsskule på Osterøy 4
Breimyra ungsdomsskole i Bergen 3
Olsvik skole i Bergen 3
Nordbygdo undomsskule på Stord 3