— Hvis vi ikke har tilgang til markedet, så nytter det ikke å ha et godt produkt, sier eier Gunnar Alsaker.

Da den barnløse grunnleggeren Ferdinand Brun gikk bort i 1949, kjøpte hans bestefar Johannes Alsaker opp bedriften. I alle år har bedriften nært knyttet til det bergenske, men stort press fra butikkjedene har gjort det for tøft å stå alene.

Nå slår Baker Brun seg sammen med Solbrød, som eies av Norgesbakeriene. Det nye selskapet får navnet Bergensbakeriene.

— Vi har vært et av få selskap av en viss størrelse som fortsatt har vært familiedrevet. Men det er ikke til å legge skjul på at det har vært veldig krevende å finne sin plass i den strukturen som har vokst frem de senere årene.

Kjedepress

Baker Brun har forsøkt å tilpasse seg. I 1998 kjøpte de opp Hardanger Bakeri for å posisjonere seg på det nasjonale markedet. Men de senere årene har alle de store kjedene fått egne bakerier, og virksomheten har derfor blitt betydelig redusert.

Gunnar Alsaker forteller at det har vært krevende å være en liten lokal aktør i et marked med stadig større nasjonale aktører. Gjennom fusjonen med Norgesbakeriene håper Baker Brun at det skal bli lettere å vinne innpass på det nasjonale markedet.

— Kjedestrukturen har et grep på markedet som er ganske tøft. Vi er også nødt til å tilpasse oss. Nå er vi i en allianse som er nasjonal, sier Alsaker.

- Har det vært en vanskelig prosess?

— Dette har presset seg frem. Vi er nødt til å tenke mer på bedriften enn familien, sier Gunnar Alsaker, som har både en sønn, datter og nevø som har engasjert seg i den videre driften.

Fortsatt majoritetsmakt

Baker Brun vil sitte på 51 prosent av aksjene i det nystartede Bergensbakeriene AS, Norgesbakeriene har de resterende 49 prosentene.

— Det var viktig for oss å ha 51 prosent av aksjeposten.

Men selv om Baker Brun nå slår seg sammen med Solbrød skal butikkene til begge bakeriene fortsatt eksistere. Det har ført til at Konkurransetilsynet nå ser på saken. De frykter at det nystartede selskapet vil få for stor markedsmakt.

— Vi føler oss ikke trygg på at det ikke vil oppstå en vesentlig konkurransebegrensning. Derfor vil vi undersøke forholdene nærmere, sier Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Han har bedt to selskapene om å sende over mer informasjon.

— Vi utelukker ikke at disse to blir så sterke at de kan utnytte sin markedsmakt, sier Gabrielsen.

Det synspunktet har Gunnar Alsaker liten forståelse for.

— I dag selges det bakervarer over alt. Derfor vil jeg benekte at vår markedsmakt er for stor.

20121102_ahs_bt_baker_brun_7002080.jpg
Andrea Strømmen