Les også:

De undertegnet kjøpekontraktene i 2005 og regnet med å flytte inn i annet halvår 2007. Men først i 2009 ble leilighetene i prosjektet Nye Major på Majorstuen ferdig til innflytting.

Fire beboere med Forbrukerrådet i ryggen gikk helt til Høyesterett, men tapte anken. Fordi saken reiste prinsipielle spørsmål som har stor betydning for prosjektsalg av boliger, slapp taperne å betale motpartens saksomkostninger.

— Vi er skuffet over resultatet. Nå er det nesten fritt frem for utbyggere som vil bruke vage formuleringer og tidsangivelser som er betydningsløse i rettslig sammenheng, sier underdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet i en kommentar.

I kontrakten sto det at utbygger «tok sikte på» ferdigstillelse i annet halvår 2007.

  • Nå må forbrukere som skal kjøpe boliger i nye prosjekter være ekstra obs på problemer med uklare formuleringer. Vi vil se på om det er behov for å endre loven, sier Øines.

Uansett mener han det er behov for klarere kjøreregler slik at utbyggere kommer i ansvar når det er så store forsinkelser som her.

  • Dette er vanskelig for forbrukerne å forstå. De tror det er avtalt en tidsfrist. Derfor trenger vi nye kjøreregler, sier Øines.

Også advokat Per Erik Bergsjø i advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er skuffet. Det var han som førte saken for boligkjøperne.

  • Vernet for forbrukere blir svært dårlig i prosjektsalg. Det er umulig for forbrukere å påvise at fremdriften er for dårlig, sier Bergsjø.

Han mener det nå er fritt frem for uklare angivelser av leveringstidspunkt, noe som gjør det lettere å selge leiligheter i nye prosjekter.

Bak Nye Major sto kjente investorer som Torstein Tvenge og Kenneth Sandvold i Naturbetong AS.

  • I alminnelig språkbruk innebærer formuleringen om at man «tar sikte på» ferdigstillelse innen et visst tidspunkt, at man ikke er sikker på og følgelig heller ikke lover at ferdigstillelse vil skje innen dette tidspunkt. Jeg kan ikke se at forbrukere generelt kan forventes å oppfatte en slik formulering på noen annen måte, heter det i dommen.

Høyesterett er kommet til at formuleringen ikke kan sidestilles med en fremdriftsplan.

Ifølge dommen har heller ikke selgeren misligholdt sin opplysningsplikt.

En av årsakene til at byggingen tok så lang tid var at utbyggeren hadde problemer med å skaffe seg entreprenør på et tidspunkt da byggemarkedet var opphetet. Fremdriften gikk også tregt, men kjøperne vant heller ikke frem med at det var brudd på Bustadoppføringslovens bestemmelser om fremdrift.

Høyesterett har også behandlet en lignende sak hvor en beboer har vunnet frem mot selskapet Naturbetong. Høyesterett bruker de samme formuleringene i forhold til hvordan man skal tolk «tar sikte på» ferdigstillelse. Men beboeren vant fordi det var feil i byggesøknaden som forsinket arbeidene. Dessuten visste utbygger at det ville bli forsinkelser da kontrakten ble inngått.

  • I denne dommen ser vi at forbrukeren kan vinne frem hvis det er påvist uaktsomhet, sier advokat Bergsjø.