Ikke siden lov om gjeldsforhandling ble vedtatt i 1993 har antallet saker vært høyere. Trenden startet i fjor høst og viser ingen tegn til å avta, skriver Aftenposten.

Hittil i år er det åpnet gjeldsforhandlinger i 2.708 saker. Antallet saker totalt for 2010 vil trolig runde 3.200. Fram til nå har 1997 vært det travleste året med 2.819 åpnede saker.

Forsker Christian Poppe ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) mener det er vanskelig å si noe om årsakene, men tror økningen kan skyldes etterdønningene av finanskrisen.

– Ledigheten har gått noe opp og setter umiddelbart folk med gjeld i trøbbel. Gjeldsbyrden er jevnt over høy og ledighet gjør det verre, mener han.