Det er Sundal Collier Holding ASA som står bak satsingen.

-Banken skal ikke ha en kassefunksjon, men kundene skal kunne ta ut penger via minibanker. Kredittilsynet har tilrådd at det gis tillatelse til bankdrift. Finansdepartementet har fått myndighet til å fastsette nærmere vilkår for banken, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.NTB