I dag varsler selskapet at det ikke blir noe av intensjonsavtalen om å bygge et avansert offshorefartøy til 1,8 milliarder kroner for det tyske rederiet SAL Shipping. Fartøyet skulle etter planen overleveres i 2012. SAL Shipping har ikke klart å få finansiering på plass innen fristen og Bergen Group skrive i en børsmelding at avtalen «er utløpt uten at endelig kontrakt er materialisert».

Denne kontrakten var ikke bokført i Bergen Groups ordrereserve.

To dårlige meldinger

Dette er den andre meldingen om kontrakter som ikke blir noe av fra Bergen Group på kort tid.

7. oktober varslet selskapet at to russiske rederier, Aqueda Shipping Limited og Mariora Shipping Limited ikke klarte å finansiere to trålere som skulle bygges hos Bergen Groups skipsvert i Bergen. Prisen på de to trålerne var til sammen 2,7 milliarder kroner.

Russernes kansellering gjorde at Bergen Group tok de to trålerne ut av ordreserven.

Ifølge Bergen Group er det fortsatt kontakt med de russiske rederiene «med tanke på å gjenoppta samarbeidet knyttet til prosjektet».

Uten de to trålerne er Bergen Groups sist offentliggjorde ordrereserve 8,55 milliarder kroner. Selskapet legger frem resultat for tredje kvartal 11. november.