Tiltredelsen er utsatt inntil videre. Det var meningen han skulle overta etter nåværende toppsjef, Terje Storeng, 5. mai i år.

På midlertidig basis er operasjonsdirektør i rederiet, Jan A. Hammer, bedt om o overta toppsjefjobben fra 5. mai og inntil videre.

Terje Storeng vil bli valgt inn i styret på selskapets generalforsamling.

Odfjell SE er verdens største kjemikalietankrederi med hovedkontor i Bergen, og et nett av kontorer og tankterminaler verden over, blant annet datterrederier i Singapore og Brasil

Helge Skodvin