— Tjenesteloven gjør det enklere for norske bedrifter å operere i utlandet, og for utenlandske bedrifter å etablere seg her, sier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap).

Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv. Også andre EØS-lands tjenestelover trådte i kraft 28. desember. Ifølge Giske betyr dette mindre byråkrati, mer åpenhet og færre sperrer i form av tungrodd og ubegrunnet lang saksbehandling.

— For norske bedrifter vil det være en klar fordel om de ikke blir diskriminert gjennom å bli stilt overfor andre regler enn bedriftene i de landene vi handler mest med, nemlig EØS-landene, sier Giske.

Myndighetene i EØS-landene er også pålagt å samarbeide, slik at det blir lettere å kontrollere om bedrifter fra andre land er seriøse.