Den tomme hallen er en kvart kilometer lang. Reisverket består av overdimensjonerte stålbjelker kraftige nok til å bære traverskraner som i sin tid løftet 60 tonn. Gulvet er nytt, dekker 6500 kvadratmeter og er blitt en mellometasje i den gamle fabrikkhallen der det i sin tid sto gigantiske valse­maskiner som døgnet rundt, 365 dager i året, flatet stålbånd til tynt blikk.

- Det var opprinnelig 16 meter fra tak til gulv, så det er rikelig plass, sier Tom Haukedal i Simonsviken Næringspark.

Han er helt i sluttfasen i forhandlingene med en stor industri­bedrift som ønsker å etablere seg i lokalet. 160 nye arbeidsplasser er på vei inn. Sammen med dem som allerede er i bygget, håper Haukedal å runde 400 arbeidsplasser i 2013. Det er mer enn Blikkvalseverket hadde i sine velmaktsdager.

Nedturen

I april 2008 var situasjonen atskillig verre i Simonsviken. Blikkvalseverkets 92-årige historie i Bergen gikk mot slutten. Styret i eierselskapet Corus gjorde et foreløpig vedtak om nedlegging. De tillitsvalgte håpet i det lengste at vedtaket kunne gjøres om, og det gikk demonstrasjonstog fra Simonsviken til sentrum 1. mai. Men til ingen nytte. 29. mai vedtok styret nedleggelse fra 9. juli samme år.

Vi tar ikke inn hvem som helst

Tom Haukedal

- Jeg skjønte tidlig hvilken vei det gikk. Allerede i 2007 tok jeg den første kontakten mot Corus for å få kjøpe anlegget, forteller Haukedal.

I mer enn 25 år var Haukedal Transport og Spedisjon hovedtransportør for Blikkvalse­verket. Bedriften kjente han ut og inn, og han hadde gode kontakter i ledelsen i Nederland.

- Jeg startet forhandlinger før ledelsen lokalt var blitt orientert om situasjonen. Da nedleggelsen var et faktum, var forhandlingene om kjøpet godt i gang. Da fikk Corus henvendelser fra mer enn 70 ulike investorer. De aller fleste ville bygge boliger. Det var ikke Corus interessert i, sier Haukedal.

Avviste boligønsker

Han er overbevist om at det var hans ambisiøse mål om å få inn ny industri som gjorde at han kom rimelig fra kjøpet.

- Eierne var opptatt av sitt gode navn og rykte. De ville ikke etterlate seg et industrivrak, sier han.

Med seg på kjøpet fikk han fire nøkkelpersoner. Tore Sjursen, som hadde vært administrerende direktør på Blikkvalse­verket på 1990-tallet, gikk inn som spesialrådgiver. I tillegg ansatte Haukedal sjefselektrikeren, sjefsrørleggeren og driftssjefen på Corus. De hadde over 100 års erfaring på anlegget. Det skulle vise seg lønnsomt.

- Vi har ryddet ut gammelt skrot og rehabilitert for 75 millioner kroner så langt og har spart utrolig mye på å ha folk som kjenner bygget ut og inn.

Satser på industri

I 2015 skal de gamle fabrikk­lokalene være ferdig rehabiliterte og fullt utleid.

- Vi har startet med å skifte ut fasadene og har 14.800 kvadrat­meter med fasade­plater i bestilling.

Det grønne bølgeblikket skal vekk, og erstattes med mer tidsriktige grå fasadeplater.

- Vi tar ikke inn hvem som helst. Vi har sagt nei til mange. Bedriftene som flytter inn her må passe sammen. De skal ha nytte av hverandre, sier Haukedal.

Blant bedriftene som er etablert her, finner vi Fluid Control AS. De leverer utstyr til olje­industrien og flyttet sitt hovedkontor fra Stavanger til Bergen i 2011.

Utvider mot sjøen

SAR er en annen oljerelatert bedrift som etablerte seg i lokalene i 2011. Bedriften renser prosessvann fra Nordsjøen, og har overtatt det gamle rense­anlegget etter Blikkvalseverket. Byggmakkers proffavdeling er største leietaker.

- Det er ikke mange sentrumsnære industribedrifter i Bergen som er omdannet til ny industri, sier Haukedal.

Han har planer for å bygge videre ut. Nede ved sjøen er det sikkerhetssertifisert dypvannskai. På sjøsiden er det også ledig tomteareal, med plass til et kontorbygg på 15.000 kvadratmeter. I tillegg har Haukedal kontakt med en stor aktør som ønsker å samle sin virksomhet i Bergen på ett sted.

250 METER LANG: Bygging av en mellometasje i fabrikkhallen har gitt Simonsviken Næringspark 6500 kvm ekstra areal. Her skal det inn en bedrift med 160 arbeidsplasser.NY PRODUKSJON: Fluid Control AS flyttet hovedkontoret og produksjonen sin fra Stavanger til Simonsviken Næringspark i fjor.
RUNE MEYER BERENTSEN