Fylkesmannen har opphevet bystyrets ekstraordinære budsjettvedtak fra i høst som delvis ugyldig, og krever at byrådet flytter ytterligere 32 millioner kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Vedtaket i høst var et resultat av at Fylkesmannen fant budsjettene ulovlige, fordi kommunen hadde brukt pengene fra et ekstraordinært utbytte fra BKK til drift i stedet for investering.

Fikk medhold i klage

Byrådet protesterte lenge, men måtte til slutt godta vedtaket. I høst la de derfor frem en sak for bystyret om hvordan de ville håndtere ulovligheten. Det er dette vedtaket Fylkesmannen nå har funnet delvis ugyldig.

Ove Sverre Bjørdal (Sp), Torstein Dahle (R) og Oddny Miljeteig (SV) ba fylkesmannen om å foreta lovlighetskontroll også av dette vedtaket. Klagerne mente at vedtaket innebar at kommunen ikke fullt ut hadde fjernet inntektsføring av ekstraordinært utbytte fra driftsregnskapet, slik fylkesmannens vedtak skulle tilsi.

Nå har de fått medhold.

Håper det er slutt nå

«Fylkesmannen har kommet til at Bergen kommune har lagt til grunn et for stort utbytte fra BKK for årene 2010 og 2011», skriver fylkesmann Lars Sponheim til byrådet.

Differansen for 2010 er derimot så liten at Fylkesmannen ikke finner grunn til å gjøre det ugyldig. Derimot er budsjettet for 2011 fortsatt ikke i samsvar med loven, mener Fylkesmannen.

— Byrådet kommer til å håndtere dette på samme måte som vi har håndtert de andre vedtakene om lovlighetskontroll. Økonomien til Bergen er solid og vi skal sørge for å kontere om dette beløpet uten at det får noen konsekvenser for tjenestene våre. Nå håper vi at denne saken kan være avsluttet, og at vi kan konsentrere oss om å levere gode tjenester til bergenserne, sier finansbyråd Liv Røssland i en pressemelding.

Hva mener du? Si din mening under!

STÅR PÅ SITT: Fylkesmann Lars Sponheim.
RUNE SÆVIG