Greenpeace og World Wildlife Fund (WWF) har gått i bresjen for å stanse Statoils produksjon av tungolje i Alberta i Canada. Miljøvernerne har tidligere trukket fram hensynet til urbefolkningen og den energikrevende og forurensende utvinningsprosessen som tungtveiende grunner til å la oljen bli i bakken. Nå påpeker de også at Statoil bruker mye mer ferskvann i utvinningsprosessen enn tidligere anslått. Estimatet var 3 fat vann per fat olje, men en fersk rapport fra Statoil viser at det er brukt 13 fat vann per fat olje så langt.

— Statoil startet dampinjeksjon i september 2010, men produksjonen fra vårt oljesandanlegg i Canada startet ikke før i januar 2011. Dette gjør selvsagt at vannforbruk per fat er høyt. Det er helt som forventet. Nå som produksjonen er satt i gang, er vannforbruk per fat bare en brøkdel av hva det var i 2010, forklarer mediekontakt for internasjonale oppstrømsaktiviteter Bård Glad Pedersen i Statoil.

Hvis Statoil skal ut av oljesandprosjektet, må forslaget torsdag kveld få støtte fra staten som eier 67 prosent av aksjene. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har imidlertid gjort det klart overfor Aftenbladet at dette er uaktuelt.

— Vi kan om vi vil, men vi kommer ikke til å stemme for dette forslaget, sier Borten Moe til Aftenbladet.

Si din mening om oljesandprosjektet i kommentarfeltet under!