— Odfjell venter nå at hele det utestående beløpet vil bli mobtatt i løpet av kort tid, enten gjennom tvang eller frivillig fra Sevmash. Kravet er nå, inkludert renter og kostnader, beregnet til 50,5 millioner dollar, skriver Odfjell i en børsmelding.

12 skip

Det er nå seks år siden striden mellom bergensrederiet Odfjell og det russiske skipsverftet Sevmash startet.

Odfjell bestilte inntil 12 skip av russerne, og avtalen ble sett på som det største industrisamarbeidet mellom et norsk og et russisk selskap.

Prisen på de fire første skipene som skulle leveres var satt til rundt 240 millioner kroner.

Problemene oppsto da økte byggekostnader førte til at Sevmash ville ha bedre betalt, og etter hvert utsatte byggingen av skipene.

I 2008 var Odfjell lei av å vente, sa opp kontrakten, og gikk til voldgiftsdomstol i Stockholm for å få dekket sine tap.

Krav: 1,8 mrd.

Odfjell krevde 1,8 milliarder kroner, men ble kun tilkjent 270 millioner, pluss renter.

Da pengene fra Sevmash uteble, valgte Odfjell å ta saken inn for den russiske domstolen i Arkhangelsk.

Odfjell vant her, men saken ble altså klaget inn for russisk høyesterett.

I dag orienterte Odfjell om at russisk høyesterett har forkastet anken.