Det amerikanske kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s (S&P) varslet i formiddag at Hellas’ kredittverdighet kan bli ytterligere nedgradert. Skjer det, er det store fare for at landet i praksis blir erklært «konkurs».

Bankaksjene falt mellom 1-2 prosent på europeiske børser etter meldingen fra S&P.

Bytter gjeld

S&P godtar ikke en fransk modell for å forlenge den greske statsgjelden. Franske storbanker og andre private franske långivere til Hellas har sammen med regjeringen i landet utarbeidet et forslag for å løse Hellas’ langsiktige gjeldproblemer.

Opplegget går ut på at private långivere bytter inn gresk statsgjeld, statsobligasjoner, som forfaller i nye greske statsobligasjoner med en løpetid inntil 30 år.

Det franske forslaget er godt mottatt, blant annet av tyske storbanker og regjeringen i Berlin.

«Mislighold»

Men S&P mener et slikt opplegg er det samme som at Hellas’ misligholder sine låneforpliktelser.

Derfor vil landets statsgjeld bli nedgradert fra karakteren B til karakteren CCC. Landet får samme status i de internasjonale lånemarkedene som et privat konkursbo.

Eurolandenes sentralbank — Den europeiske sentralbanken (ESB), har tidligere sagt at den ikke vil ta greske statsobligasjoner, som ratingbyråene har stemplet som misligholdte, som sikkerhet for lån til greske banker.

Kan utløse bankkrise

Dermed kan en slik situasjon raskt utløse en gresk bankkrise.

Greske banker er helt avhengig av lån fra ESB for å finansiere løpende drift fordi de er stengt ute fra de internasjonale kredittmarkedene.

— På lang sikt trenger Hellas hjelp til å bli kvitt gjeld. Mest optimalt er det om de får hjelp fra omverden. Men det er høyst usikkert om de klarer å få inn de 50 milliarder, sier Pål Ringholm, kredittsjef i First Securities.

— De trenger også lavere rente, legger han til.

Ringholm mener at når Hellas skal selge sitt arvesølv til utlendingene, må de selge unna eiendeler til en respektert pris.

— Dersom utlendinger skal være interessert i å handle, vil de kreve stor rabatt, sier Ringholm.

Si din mening i kommentarfeltet under!