— Norwegian taper allerede markedsandeler på innenlandsmarkedet, og streiken gir dem få insentiver til å fortsette kampen om flere mindre lønnsomme ruter, sier luftsfartsekspert Harald Thune-Larsen ved Transportøkonomisk Instiutt (TØI).

Som eksempler på utsatte ruter viser han til Sandefjord-Bergen, Sandefjord-Trondheim og Oslo-Kristiansand. Gjeninnføringen av bonussystemet har tjent konkurrenten SAS mer enn Norwergian, mener Thune-Larsen.

Blir dyrere billettpriser

— Hva blir konsekvensene hvis Norwegian trekker seg ut?

— Da vil det bli mindre konkurranse og som en konsekvens høyere billettpriser. Jeg tror det er tvilsomt om andre aktører vil etablerer seg på disse rutene, sier Thune Larsen

Norwergian bekrefter i en kort melding til BT at det er et mulig utfall skulle streiken fortsette.

— Det er er ikke umulig, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Bonussystemet gjør Norwergian til tapere

Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror det er gjeninnføringen av bonussystemet som kan vise seg å svekke konkurransen på innenriksrutene.

— Streiken er et sjokk til systemet som påvirker selskapets likvididet, men ikke enkeltruter. Hvis det viser seg at de nå taper kampen om forretningskundene til SAS etter gjeninnføringen bonussystemet, er det nok flere ruter som står i fare, sier Steen.

Uten forretningskunder vil selskapet trolig ha for tomme fly på mange ruter, sier professoren.

— Selv om de har lavere kostnader enn for eksempel Widerøe, har de større fly. Lavkostselskapene må ha en lik flypark og her har Norwegian valgt et stort fly som er vanskelig å fylle. De har også uttalt at de vil legge ned ruter der de taper penger, sier Steen.

Legger Norwegian ned ruter er det SAS som vil juble og kundene som vil tape, sier Steen.