På grunn av lite fiske er tredje kvartal alltid ein stille periode for selskapet, som driv kjøp av sal av sild og makrell.

Hittil i år har selskapet eit overskott før skatt på 76 millionar kroner og driftsinntekter på 1,5 milliardar.