– Vi vurderer dette nå, og opplysninger vil komme etter at de styrende organer og de ansatte er blitt orientert. Informasjoner vil trolig være klar om noen måneder, anslo Norske Skog-sjefen da han torsdag presenterte resultatene for 1. kvartal i hovedkvarteret på Lysaker.

Han la han vekt på at kostnadsbesparelser og de siste års kapasitetsnedbygging vil fortsette. Rynning-Tønnesen sa også at vel en firedel av kapasiteten til papirfabrikkene i Europa per i dag ikke utnyttes, og at dette er en situasjon som ikke kan fortsette.

Børs-fall

Norsk Skog-aksjen falt nærmere 7 prosent på Oslo Børs torsdag, etter at markedet ble kjent med et nytt negativt kvartalsresultat for papirprodusenten.

Noteringene for denne aksjen, på en ellers optimistisk dag på Oslo Børs, startet med en oppgang og ble etter noen minutters handel omsatt for 17 kroner aksjen. De neste timene falt kursen jevnt og trutt til i underkant av 16 kroner ved 14-tiden.

På ett år har kursen for Norske Skog-aksjen falt i overkant av 30 prosent.

Minus

Norske Skog hadde et negativt nettoresultat på 1,1 milliarder kroner i årets første kvartal sammenlignet med minus 0,9 milliarder i samme kvartal i fjor.

– Høy utnyttelse av kapasiteten er fundamentalt for å holde kostnadene på et forsvarlig nivå. Vi vil derfor gjennomføre tiltak for å bedre kapasitetsutnyttelsen ved å stenge den minst lønnsomme kapasiteten. Både midlertidige og permanente tiltak er under vurdering, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Finanskrisen

Kvartalsresultatet er påvirket av finanskrisen og det kraftige fallet i etterspørselen etter avis— og magasinpapir.

Reduserte annonsevolumer medfører en betydelig reduksjon av avisenes sidetall. Effekten av dette er en reduksjon på rundt 20 prosent i den globale etterspørselen etter avispapir så langt i 2009, sammenlignet med samme periode i fjor.

For å møte krisen, er produksjonen ved de fleste av Norske Skogs fabrikker redusert i første kvartal. Samlet produksjonsvolum i første kvartal i år var 15 prosent lavere enn produksjonen i fjerde kvartal i 2008.

I løpet av de siste årene har Norske Skog lagt ned en papirmaskin ved fabrikken i Follum, og har dessuten stengt fabrikker i Sør-Korea og i Tsjekkia.