Produsentens første og eneste mobiltelefon ble lansert med brask og bram på Grand Hotel i Oslo 26. mars i år.— Eierne får stadige bekreftelser fra inn- og utland på at telefonen faktisk er et godt produkt. Bransjen er imidlertid inne i en dramatisk restrukturering, finansmarkedet har vært imot oss, og produksjonsproblemer i oppstarten har fått store konsekvenser for lanseringen, sier styreformann Harald Norvik i en pressemelding. 16 sies opp 16 av de 24 ansatte i selskapet sies opp. De øvrige vil bli engasjert i arbeidet med å omgjøre selskapet til et rent programvarehus, slik de største eierne ønsker.- En videreføring som programvareselskap kan åpne for nye eiere og utelukker ikke en senere beslutning om å gjenoppta produksjonen, sier finansdirektør Henning Stene. Han er konstituert som ny daglig leder i MagCom, etter at Lars Øberg, som har vært innleid som daglig leder, har gitt beskjed om at han ikke ønsker å forlenge sin avtale med firmaet.For at de største eierne skal tilføre ny kapital, har de satt som forutsetning at kapitalen går til ny aktivitet og ikke til dekning til de eksisterende kreditorer. Hvis en eller flere av eierne ikke ønsker å være med videre, innser Henning Stene at det vil bety kroken på døra for MagCom. Hemmelig salg Da MagCom ble lansert, var målet å selge mellom 30.000 og 50.000 telefoner bare i Norge i 2001. I slutten av juli kunne Dagens Næringsliv fortelle at to av MagComs tre forhandlere til sammen hadde solgt om lag 300 telefoner.Hvor mange mobiltelefoner som faktisk ble solgt i løpet av de drøyt fire månedene som er gått siden lanseringen, ønsker ikke Henning Stene å gå ut med.- Vi vil ikke gå ut med noe tall på det. Noen hemmeligheter må vi få ha, sier Stene til NTB.Navnet på mobiltelefonen, MagCom, henspiller på at telefonen er pakket inn i et chassis av magnesium og ikke plast. Selskapet gjorde under lanseringen et poeng av at det gir en betydelig lavere stråling enn fra andre telefoner. Telefonen rettet seg mot avanserte brukere og prisen var deretter: 8000 kroner.