Norsk handelsnæring vil la Indonesia slippe toll

Det er store muligheter til å øke importen fra Indonesia, men da må landet få en frihandelsavtale med Norge, mener handelsnæringens hovedorganisasjon Virke.