Norman foreslo å selge våre olje— og gassressurser på rot, og han er selv svært overrasket over sin egen konklusjon.

Den vanlige oppfatningen har vært at det norske folk ville vært mye fattigere om vi hadde fulgt NHH-professorens råd. Oljeprisen er langt høyere nå enn den gang, og oljeselskapene har fått opp mye mer olje og gass fra reservoarene enn det man trodde var mulig da Norman kom med sitt råd.

Dyreste råd i historien

Men Victor Norman tar jo egentlig aldri feil?

Nei da, heller ikke denne gangen. Da BT i forkant av NHHs jubileumsuke konfronterte han med den vanlige oppfatningen av hans uvanlige villfarelse, aksepterte han først at han nok hadde tatt feil. Salg av olje- og gassfelt på rot så i utgangspunktet ut til å være det dyreste professorrådet som noen gang var gitt det norske folk. Og Norman likte et slikt stempel særdeles dårlig.

- Begynte jeg å regne

— Så gjorde jeg noe jeg altfor sjelden gjør, nemlig å gå tilbake og sjekke om det vi tror faktisk er riktig.

Norman startet sin lille forskning i etterpåklokskap, med Øystein Thøgersens doktoravhandling fra 1994, som inneholdt en serie anslag av størrelsen på petroleumsformuen fra 1980-tallet. I perioden 1979 til 1985 var oljeprisen ganske høy, med et snitt på nesten 32 dollar fatet, mens den falt til 14,4 dollar fatet i 1986. Statistisk sentralbyrås anslag på størrelsen av den norske petroleumsformuen var under de høye prisene i første halvdel av 80-tallet på drøye 2000 milliarder kroner.

Mange år med avkastning

— Antar vi at vi ved et salg på rot måtte godta 20 prosent rabatt, ville vi i 1980 sittet igjen med 1600 milliarder kroner, eller 3990 milliarder 2010-kroner. Tenker vi oss at vi allerede da hadde plassert disse snaut 4000 milliardene i internasjonale verdipapirer som gir fire prosent årlig realavkastning, og vi årlig trekker fra det vi faktisk har brukt av oljeinntekter innenlands, ville fondet i dag vært på 10.000 milliarder kroner, sier professoren. Han har da brukt en realavkastning på fire prosent som er i tråd med handlingsregelen og forventningene til Statens pensjonsfond utland.

Har mer olje i bakken

— Til sammenligning er verdien dagens fond i underkant av 3000 milliarder kroner, pluss verdien av statens gjenværende olje- og gassressurser i bakken, som i nasjonalbudsjettet for 2011 er anslått til 4200 milliarder. Altså en samlet verdi på 7200 milliarder kroner. Salg på rot tidlig på 1980-tallet ville derfor ført til at vi i dag ville hatt mellom 2000 og 3000 milliarder kroner mer enn vi faktisk har, sier Norman.

Dermed ville hver av oss nordmenn hatt rundt to millioner i oljeformue og ikke halvannen million, som vi nå har.

Om Normans råd og regnestykke vil stå seg like godt om nye 30 år, vil avhenge av de fremtidige olje- og gassprisene, og om vi finner mer enn det myndighetene nå regner med.

Men ingen blir forbauset om Victor Norman igjen får rett. I hvert fall ikke når han selv får regnet litt på det.

Les mer om NHH og Normann i BTmagasinet.