Konsesjonen for det viktige E39-sambandet er for perioden 2015–2024, og beslutningen er tatt av Statens vegvesen. I dag er det Fjord1 som driver dette sambandet.

— Vi er naturligvis glade for å ha vunnet anbudskonkurransen, som omfatter tre ferger mellom Oppedal og Lavik, hvorav den ene skal bygges som en ren batteriferge, sier regionsjef Inge André Utåker i Norled. Han har ansvaret for fergedriften fra Hordaland og nordover.

- Hvorfor vant Norled, tror du?

— Det skjedde på bakgrunn av kombinasjonen pris og miljø. Vanligvis er prisen det avgjørende i slike anbudsrunder, men her var det gjort et unntak, fordi det ble stilt spesifikke miljøkrav til den ene av de tre fergene.

Slo Fjord1 på målstreken

Uavhengig av miljøaspektet hadde likevel Norled det billigste tilbudet.

— Det er vel rett å si at vi slo Fjord1 med en tåspiss, sier Utåker.

Det var fire selskaper som konkurrerte om den viktige kontrakten. I tillegg til Fjord1 og Norled, la Torghatten og Boreal inn anbud. De tapende selskapene har frist til 2. august på å klage på Statens vegvesens avgjørelse. — Hva betyr denne kontrakten for Norled?

— Dette blir Norleds første tilstedeværelse på fergesiden i Sogn og Fjordane, og det er en milepæl at vi nå dekker alle vestlandsfylkene inkludert Trøndelag. Nylig vant vi også en kontrakt i Vågsfjorden utenfor Harstad. Det styrker målsettingen om at vi vil bli landsdekkende.

Tøff bransje – små marginer

Inge André Utåker forteller at konkurransen i fergebransjen er knallhard - med små marginer.

— Derfor er det viktig for oss å vinne slike kontrakter. For fergeselskaper er størrelse viktig i seg selv, sier regionsjefen.

Overfor NRK Sogn og Fjordane uttrykker kommersiell direktør Frode Orh i Fjord1 skuffelse over å ha tapt kampen om et av landets viktigste fergesamband.

— Vi må bare ta Statens vegvesen sin avgjørelse til etterretning og gratulere Norled med at de har tatt første stikk i denne konkurransen, sier Frode Orh.

Vurderer å klage til Vegvesenet

Fjord1 vil trolig be om innsyn i saken, for deretter å vurdere om det er grunnlag for en klage.

— Vi må først se det formelle brevet fra Statens vegvesen, så får vi summe oss litt, sier direktøren.

Norled er et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS. Tide Sjø AS er tidligere skilt ut av Tide-konsernet, og er nå tilknyttet det som fra siste årsskiftet heter Norled AS.