— Det som er hyggelig er at vår vekst er 5,5 prosent og det viser at vi øker vår markedsandel, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen, som eier kjedene Kiwi, Meny, Spar, Ultra og Joker.

Han viser til tall der markedet vokser med 3,9 prosent i første halvår. Mens veksten årene før har vært svært lav i dagligvaremarkedet, er den nå på vei opp. Det er sjefen godt fornøyd med.

Omsetningen var på 28,2 milliarder.

Til sammenligning vokser markedet med 4 prosent, ifølge NorgesGruppen. Samtidig har driftsresultatet steget med 8,4 prosent og er på 1,1 milliard.

— Det er ikke noe annet som har skjedd enn at vi har vært bedre på drift. Det betyr blant annet at vi har lagt ned butikker som har gått dårlig, sier finansdirektør Sverre M. Kjær i NorgesGruppen.

I tillegg jobber de kontinuerlig for å forbedre butikkene de allerede har, og de ønsker også etablere en rekke nye butikker.

— Vi kommer ikke til å slakke av selv om vi har gode tall, sier Kjær.