Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Etter dagens rentemøte er renten på 2,0 prosent.

— Inflasjonen har utviklet seg som ventet, og veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp som anslått. Det tilsier at renten settes videre opp mot et mer normalt nivå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

- Urolig marked

Den underliggende prisveksten er nå rundt 2 prosent og vil trolig falle ytterligere noe fram mot sommeren. - Etter hvert som aktivitetsnivået øker og virkningen av kronestyrkingen fases ut, venter vi at prisveksten igjen tar seg opp, sier Gjedrem.

Onsdagens renteendring er den første siden 16. desember i fjor.

De økonomiske problemene i Hellas og andre europeiske land skaper en viss usikkerhet for framtiden også i Norge. Selv om det er enighet mellom Hellas, det internasjonale pengefondet (IMF) og EU om en låneavtale, er markedet for statspapirer fortsatt preget av uro, påpeker sentralbanksjefen.

DnB Nor venter

— Utviklingen i Europa kan bli svakere enn vi har ventet. Det kan påvirke utsiktene også for norsk økonomi. Hovedstyret vurderte derfor som et alternativ å holde renten uendret ved dette møtet, sier Gjedrem.

Informasjonsdirektør Thomas Midteide i DnB NOR sier til Bergensavisen at landets største bank ikke akter å heve renten i tråd med hva Norges Bank har gjort.

— For oss er markedsrenten viktigere enn det Norges Bank gjør. Dersom sentralbankens beslutning påvirker denne, er det mulig vi må foreta oss noe. Men foreløpig ser det ikke slik ut, sier Midteide.

(©NTB)

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet.