Samtidig varslet sentralbanken at renten mest sannsynlig blir satt opp før sommeren, enten i mai eller juni.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad viste under pressekonferansen onsdag til at oppgangen i norsk økonomi har fått feste, og at markedsrentene ute har gått opp.

I årets første Pengepolitisk rapport varsler sentralbanken at styringsrenta skal ytterligere opp to ganger i andre halvår, slik at den ved utgangen av året skal ligge på 2,75 prosent. I løpet av 2012 skal renta ytterligere opp til 4 prosent, hvis sentralbankens prognoser og rentebane slår til.

— Skulle aktiviteten i økonomien eller inflasjonen øke mer enn ventet, kan det bli en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle veksten i verdensøkonomien avta vesentlig, uroen ute forsterkes eller kronen fortsette å styrke seg, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, sier Qvigstad.