Høsten i fjor var våt, vinteren var mild og sommeren har vært våt. Norge flommer over av vann, og kraftverkene går for fullt. I første halvår ble det produsert 76,4 TWh (terawatt-timer = 1 milliard kilowatt-timer, kWh) kraft. Til sammenligning er normalproduksjonen 125 TWh for et helt år.

Årsproduksjonen er den høyeste siden månedlige elektrisitetsstatistikken startet i 1979.

«Det svært høye produksjonsnivået må ses i lys av at vi gikk inn i 2012 med høy fyllingsgrad i vannmagasinene etter en våt og mild høst i 2011 samt forventninger om store tilsig fra snøsmelting i fjellene. Fyllingsgraden i vannmagasinene har ligget over normal fylling gjennom hele første halvår», skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en kommentar til tallene. Mye vann gir som regel høy produksjon, og høy produksjon gir som regel lave priser.

Samtidig er det liten vekst i forbruket i Norge. Det betyr at den høye kraftproduksjonen blir solgt til utlandet gjennom kraftlinjer og sjøkabler.

Sendte rekordmye kraft ut av landet

I første halvår eksporterte Norge 11,6 TWh elektrisk kraft, mens det ble importert 1,6 TWh. Det ga en nettoeksport på 10 TWh, som er det høyeste nivået som noen gang er registrert for årets seks første måneder.

I samme periode i fjor hadde Norge en nettoimport på 7,1 TWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene.

Følg oss på Facebook!

Svært billig strøm

Når overføringskapasiteten ut av Norge er full,  tyter den høye kraftproduksjonen ut i det norske kraftmarkedet via den nordisk kraftbørsen. Da faller prisene. Slik var det i store deler av første halvår: «Da eksportkapasiteten stort sett var fullt utnyttet, fikk vi en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft i Norge enn i de andre nordiske prisområdene i første halvår 2012», skriver SSB.

Med et areal på 84,48 km² er Blåsjø den niende største innsjøen i Norge. Den fungerer som vannmagasin for Ulla-Førre-verkene med et energipotensial på ca. 7,7 TWh.
ANDERS MARTINSEN

Gjennom sommeren inn i andre halvår har kraftprisen sunket ytterligere. Gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen i juli i år var den laveste juliprisen siden 2000. I dag mandag 13. august er prisen på den nordiske kraftbørsen drøyt 15 øre/kWh, eksklusive alle avgifter og nettleie. Den har steget jevnt fra bare 5-6 øre/kWh i andre halvdelen av juli.

Høyere forbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 66,5 TWh i de seks første månedene i år, en økning på 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011.

Forbruket i «alminnelig forsyning» var 39,6 TWh i første halvår 2012, en oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med samme periode året før. I definisjonen av «alminnelig forsyning» er kraftkrevende industri holdt utenfor.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.