Det er ungdommen som går foran. Over 90 prosent av ungdom mellom 13 og 20 år har mobiltelefon, og de står for brorparten av SMS-meldingene. Forsker Richard Ling, som har studert ungdomskulturen rundt mobilen, anslår at det kan dreie seg om så mye som 70 prosent av meldingene.

Han ser mobilen som en viktig del av ungdommens løsrivelsesprosess.

— De er i ferd med å etablere seg på egne ben, og i denne perioden har de et enormt behov for kontakt med venner. Mobilen og ikke minst tekstmeldingene hjelper dem gjennom denne prosessen, sier forsker Richard Ling.