33 prosent av alle nordmenn mellom 15 og 64 år benyttet seg av bankenes tjenester på nett i år 2000, viser en undersøkelse utført av Norsk Regnesentral og MMI. Til sammen én million brukte nettbank i fjor og det er en dobling siden 1999.

I Sverige bruker 29 prosent nettbank i den samme aldersgruppen, til tross for at 80 prosent av svenskene har tilgang til internett, mot 71 prosent i Norge.

— Den norske banknæringen har vært mer aggressiv i sin markedsføring av nettbanktjenesten enn de svenske bankene har vært, sier seniorforsker Ingvar Tjøstheim ved Norsk Regnesentral til Aftenposten.

NTB