Nordmenn tror de vet mye om økonomi, men en ny kunnskapstest avslører store kunnskapshull. Den ferske undersøkelsen viser at syv av ti vurderer sine kunnskaper som middels gode eller bedre. Men da de ble spurt om å svare på åtte spørsmål om økonomi, var det ingen som svarte rett på alle spørsmålene.

Halvparten av de spurte klarte begge spørsmålene om renter, mens kunnskapen sviktet når de ble spurt om aksjer. Vi forstår med andre ord mindre om økonomi enn vi tror.

— Bør klare rentespørsmål

— Det skyldes nok at markedet har utviklet seg raskere enn folk har fått med seg, både når det gjelder antall produkter, tilbydere og distribusjonskanaler. Derfor henger mange etter når det gjelder kunnskap. Og så har vel mange av oss en tendens til å overvurdere egne kunnskaper og ferdigheter, sier Christian Poppe, forsker ved SIFO.

Han mener du fint kan klare deg uten inngående kunnskaper om aksjer, men forbrukerne bør klare spørsmålene om rente.

— Alle har jo ikke behov for kunnskap om aksjer og valutamarkeder, men det er viktig at folk flest forstår begreper som rente, rentesrente, inflasjon og risiko. Og de som kjøper valutalån eller aksjefond, bør vite hva de gjør, sier Poppe som har utført undersøkelsen sammen med Ellen K. Nyhus, førsteamanuensis ved UiA.

Over snittet

Når vi tester spørsmålene på de tre studentene Mari Vika Storm (21), Katrine Brandtzæg (19) og Julianne Selander, klarer de fem av åtte spørsmål og er over snittet.

Men de er ikke fornøyd med at kunnskapene er såpass begrenset når det kommer til renter. Der bommer de på begge spørsmålene om rente.

— Det gjelder å vite hva man sier ja til når man for eksempel skal ta lån, så det er lurt å være opplyst, sier Katrine Brandtzæg.

Mer risiko

Til tross for at undersøkelsen viser at det er en del kunnskapshull, synes likevel de to forskerne at mange nordmenn har god kunnskap om økonomi.

Men det trengs også. Christian Poppe beskriver en utvikling som har gått fra at folk var opptatt av å spare på 50-tallet, via stadig større boliglån på 90-tallet og til 2000-tallet da det ble vanlig å låne til forbruk.

— Det store låneopptaket gir en større fart i økonomien, men øker også risikoen på individnivå. Da må folk vite hva de gjør, og derfor blir også finansiell kunnskap viktigere enn noen gang, sier Christian Poppe.

- Viktig å forstå

I tillegg til en økende gjeldsbelastning og flere typer låneprodukter, er også spareproduktene blitt mer kompliserte enn før.

— Noen av de strukturerte spareproduktene var så kompliserte at også studenter på finans hadde problemer med å forstå dem. Disse selges ikke mer, men andre produkter, som warrents og IPS er vel så kompliserte. Og det er viktig å forstå hva de går ut på hvis du har tenkt å benytte deg av dem. Ellers kan man risikere å tape sparepenger, sier Ellen K. Nyhus.

- Viktig med penger i bakhånd

— Hva risikerer man ved å ha for lav kunnskap om økonomi?

— Risikoen er at man ikke vet konsekvensen av det man gjør og kommer i en situasjon man kanskje burde ha forutsett. Folk risikerer også at de tjener mindre på de finansielle produktene enn de kunne ha gjort ved å velge annerledes, eller at risikoen blir høyere enn nødvendig, sier Christian Poppe.

De to forskerne gir forbrukerne disse rådene om hvor mye de må vite om økonomi.

— Folk må kunne finne frem til de beste produktene både innen lån, kredittkort og innskudd, sier Nyhus og legger til at det også er helt avgjørende for privatøkonomien å ha penger i bakhånd og planlegge for fremtiden.

De unge kan minst

Christian Poppe er enig.

— Siden de aller fleste av oss må låne penger til sentrale velferdsgoder som bolig og bil, må man ha kunnskap om lån og renter og forskjellige lånetyper. Man må også vite noe om betydningen av buffer og risikoen ved å ha lån, sier Poppe.

Han mener samfunnet har et spesielt ansvar for at de som kommer ut av skolen vet noe om dette.

— Undersøkelsen vår viser at kunnskapsnivået er lavest i aldersgruppen 15–30 år. Det er uheldig, når det er mange som etablerer seg og tar opp lån i denne perioden av livet. Valgene de tar får konsekvenser senere i livet.

Hvor gode er dine økonomikunnskaper? Test deg selv på her .