Det siste kvartalet har nordmenns optimisme gått markert nedover på Forventningsbarometeret til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Det er det internasjonale økonomiske uroen som fører til mer pessimisme her til lands.

— Den internasjonale økonomiske uroen smitter åpenbart over på nordmenns tillit til norsk økonomi, mens stigende boligpriser, lave lånerenter og et lønnsoppgjør med reallønnsvekst skaper forventninger om bedring i privatøkonomien, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i FNO.

Kun på Sør- og Vestlandet er befolkningen noe mer optimistiske, noe Hyttnes mener skyldes nye oljefunn og dermed fornyet optimisme i oljenæringen.

Forventningsbarometeret er en landsrepresentativ og kvartalsvis spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi, gjennomført av TNS Gallup for FNO.