Les også:

Utsikter til en kraftigere lønnsvekst trekker i motsatt retning, men festen er snart over for norske forbrukere.

I en fersk rapport om de økonomiske utsiktene i årene som kommer, påpeker Nordea Markets at arbeidsledigheten vil fortsette å falle, men at den lave inflasjonen, som er spesiell for Norge, står for fall.

— Etter våre vurderinger bygger det seg nå opp et visst inflasjonspress som vil endre situasjonen utover høsten, mener sjeføkonom Steinar Juel.

Fall i boligprisene

Ifølge Nordea Markets vil inflasjonen bli høyere enn Norges Bank har lagt opp til. Det vil igjen føre til hurtigere renteoppgang enn anslått.

Ifølge banken vil styringsrenten om to år være på 4,5 prosent. Og høyere rente betyr lavere vekst i boligprisene, endatil et fall.

  • Vi venter at boligmarkedet vil dempes markert etter 2012 og at prisene da vil begynne å korrigere ned. Ikke i form av et krakk, men en gradvis prisnedgang, skriver Nordeas Katrine G. Boye i rapporten.

Hun slår fast at boligprisene fortsetter å øke i raskt tempo. Med unntak av april, har boligprisene sesongjustert steget med mer enn 1 prosent i gjennomsnitt per måned siden sensommeren i fjor.

  • Vi venter at den positive utviklingen fortsetter ut året og også noe inn i neste år, men etter hvert vil renteøkningene fra Norges Bank begynne å bite, mener Boye.

Sjeføkonom Steinar Juel slår på sin side fast at boligprisene er i ferd med på bli for høye til å tåle en styringsrente på 4-5 prosent.

  • Men Norges Bank synes i rentesettingen å ha blitt mer opptatt av den risiko høye boligpriser og høyt gjeldsnivå hos husholdningene representerer, skriver han.

Dyrere mat

Ifølge Nordea Markets må norske forbrukerne regne med en sterk økning i matvareprisene framover.

— Det er bare et spørsmål om tid før prisene vil øke. Relativt god forbruksvekst framover vil gjøre det lettere for butikkene å øke prisene utover året, skriver Nordea Markets Erik Bruce i rapporten.

Men selv om forbrukerne må forberede seg på å betale mer for varene i butikkene og til banken i form av høyere rente, går Norge så det suser. Arbeidsmarkedet er enda strammere enn ventet, noe som presser lønningene i været. Nordea forventer en lønnsvekst på 4 prosent i år og 4,75 prosent i 2012.

At forbruksveksten ser ut til å ha vært mindre i første kvartal enn den var i fjor høst, beskriver Nordea Markets som en midlertidig pause forårsaket av høye strømpriser. Fortsatt er det slik at de største farer for norsk økonomi er å finne utenlands.

— Oljeprisen og andre råvarepriser utgjør også framover en betydelig risiko. Det samme gjør statsgjeldsproblemene i sørlige euroland, heter det i rapporten.

Høyere renter og kraftigere lønnsvekst vil også føre til et økt press mot kronen, som Nordea Markets forventer at vil styrke seg mot euroen, og sannsynligvis bidra til et mer moderat rentenivå enn hva som ellers hadde vært tilfellet

- God vekst i Europa

Når det gjelder resten av verden anslår Nordea at veksten vil ta seg opp igjen etter at høye priser på olje og andre råvarer har dempet veksten på starten av 2011.

Selv om ny gjeldsuro har blusset opp i eurosonen, påpeker sjeføkonom Steinar Juel at det er stor forskjell mellom landene i regionen.

  • Det er viktig å huske at Hellas og Portugal ikke er representative for eurosonen. Det er god økonomisk vekst i de nordlige eurolandene, spesielt i pengeunionens største land Tyskland. Gjeldsproblemene i de sørlige landene vil være der i mange år fremover, men vil trolig ikke få vekstoppgangen i eurosonen samlet til å spore av, sier Juel.

Han mener også at veksten i blant annet Kina vil bli mer dempet i tiden som kommer. Landet har for tiden høy inflasjon som er et tegn på overoppheting og politikken er strammet til.

— Økt kostnadsvekst i Kina gjør at vi nå trolig står foran en periode hvor importerte varer ikke lenger vil falle i pris, sier Juel.