Utsikter til en kraftigere lønnsvekst trekker i motsatt retning, men festen er snart over for norske forbrukere.

I en fersk rapport om de økonomiske utsiktene i årene som kommer, påpeker Nordea Markets at arbeidsledigheten vil fortsette å falle, men at den lave inflasjonen, som er spesiell for Norge, står for fall, melder aftenposten.no.

— Etter våre vurderinger bygger det seg nå opp et visst inflasjonspress som vil endre situasjonen utover høsten, mener sjeføkonom Steinar Juel.

Maten blir dyrere

Han slår fast at forbrukerne må regne med en sterk økning i matvareprisene framover, og får følge av kollega Erik Bruce:

— Det er bare et spørsmål om tid før prisene vil øke. Relativt god forbruksvekst framover vil gjøre det lettere for butikkene å øke prisene utover året, skriver Bruce i rapporten.

Nordea Markets konkluderer med at inflasjonen vil bli høyere enn Norges Bank har lagt opp til, noe som igjen vil føre til hurtigere renteoppgang enn anslått. Ifølge banken vil styringsrenten om to år være på 4,5 prosent. Det vil i sin tur få følger for boligprisene.

— Vi venter at boligmarkedet vil dempes markert etter 2012, og at prisene da vil begynne å korrigere ned. Ikke i form av et krakk, men en gradvis prisnedgang, sier Katrine G. Boye i Nordea Markets.

- God vekst i Europa

Når det gjelder resten av verden anslår Nordea at veksten vil ta seg opp igjen etter at høye priser på olje og andre råvarer har dempet veksten på starten av 2011.

Selv om ny gjeldsuro har blusset opp i eurosonen, påpeker sjeføkonom Steinar Juel at det er stor forskjell mellom landene i regionen.

— Det er viktig å huske at Hellas og Portugal ikke er representative for eurosonen. Det er god økonomisk vekst i de nordlige eurolandene, spesielt i pengeunionens største land Tyskland. Gjeldsproblemene i de sørlige landene vil være der i mange år fremover, men vil trolig ikke få vekstoppgangen i eurosonen samlet til å spore av, sier Juel.

Han mener også at veksten i blant annet Kina vil bli mer dempet i tiden som kommer. Landet har for tiden høy inflasjon som er et tegn på overoppheting og politikken er strammet til.

— Økt kostnadsvekst i Kina gjør at vi nå trolig står foran en periode hvor importerte varer ikke lenger vil falle i pris, sier Juel.

Si din mening om hvordan boligprisene kommer til å utvikle seg! Bruk kommentarfeltet under!