• (1/2)
    FOTO: BOB STRONG/Reuters

Nordea sendte kundeopplysninger på e-post

Sendte opplysninger om kunde til en utenforstående ved «en glipp».