Livselskapet i Fyllingsdalen økte premieinntektene med 53 prosent i første kvartal sammenlignet med året før. Inntektene økte med vel en milliard kroner til 2,96 milliarder. Forvaltningskapitalen økte med 13,3 prosent i perioden til 55,75 milliarder kroner.

Tilflyt av kunder

— Vi vokser som følge av at stadig flere bedrifter og personkunder flytter sine forsikringer til oss, sier administrerende direktør Jørund Vandvik.

Blant annet Møller Gruppen og A-pressen har flyttet sine forsikringer til Nordea Liv.

— Tross veksten, så er resultatet svakere?

— Nedgangen skyldes svakere avkastning på eiers kapital i selskapet. Men kunder med rentegaranti er tilført 237 millioner kroner utover garantert avkastning, mot 98 millioner kroner i samme periode i fjor, sier Vandvik.

Musklene vokser

Men han understreker at de finansielle musklene øker og interessen for store investeringer i Bergen øker.

— Vi skal bygge ut Åsane Storsenter for to milliarder kroner sammen med Steen & Strøm. Den formelle styrebeslutningen kommer i desember, sier Vandvik.

I tillegg skal selskapet bygge Norges mest miljøvennlige kontorbygg på Kokstadflaten 4. Det er et bygg på 15.000 kvadratmeter og en pris på rundt 250 millioner kroner.

Fire milliarder

Vandvik har også lansert ideen om en ny bydel i sentrum. Han vil investere fire milliarder kroner i den nye bydelen der Bygarasjen ligger i dag. Planene omfatter gateløp med butikker, kafeer, servicefunksjoner, 2000 kontorplasser, 500 studentboliger og 200-300 leiligheter.

— Investeringen vil ligge på fire milliarder kroner. Vi har lansert ideen og er villig til å investere. Nå er det opp til politikerne om vi skal gå videre med prosjektet, sier Vandvik.

Bergen kommune er svært positiv til forslaget, og offisielt er Hordaland fylkeskommune også positive. Men under lurer ulike interesser blant fylkespolitikerne. Det er Bergen kommune og ulike kommunale selskap som eier grunnen. Men et stort problem er at fylkeskommunene har en "evigvarende" rett til bruk av området til kollektivtrafikk.

— Vi får se hva politikerne ender opp med, vi tenker i hvert fall helt nytt og tror dette blir veldig bra for Bergen, sier Vandvik.