I løpet av første kvartal har livselskapet økt sin aksjebeholdning fra 5,7 til 8,2 prosent av investerte midler.

– Vi har en forsiktig tro på at aksjemarkedet vil utvikle seg positivt. Mye gjenstår før verdensøkonomien er på fote, men vi mener det verste er tilbakelagt i aksjemarkedet, sier adm. direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

Selskapet hadde i årets første tre måneder en sterk vekst i premieinntektene. Veksten var på 51 prosent i forhold til samme periode i fjor.

– Vi vokser spesielt i markedet for tjenestepensjon. Fordi en rekke større virksomheter har flyttet sine pensjonsordninger til Nordea Liv, øker premiene innenfor tradisjonell ytelsesbasert pensjon, sier Vandvik.

Innenfor den nye individuelle pensjonsforsikringen med skattefradrag (IPS) er Nordea Liv markedsleder, med en andel av markedet på 32 prosent.

Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det norske private livs— og pensjonsforsikringsmarkedet, oppnådde et resultat før skatt på 95 millioner kroner i første kvartal. I samme periode i fjor var resultatet minus 142 millioner.