Bare Frp tar klart avstand fra matkjedeutvalgets forslag omå underlegge dagligvarebransjen en egen lov, som blant annet skal sikre jevnerefordeling av makt og risiko i verdikjeden. Høyre er avventende. Resten avpartiene vil ha strengere lovreguleringer.

Utvalget bekrefter at dagligvarebutikkene her i landet hardyrere og dårligere tilbud enn i sammenlignbare land i Europa.

Dyr mat i dårlig utvalg

— Norske priser ligger betydelig over nivået hos vårehandelspartnere, og i 2008 var det høyest i Europa, sier matkjedeutvalgetsleder, Einar Steensnæs.

De siste ni årene har prisveksten vært sterkere i Norge ennhos våre europeiske naboer. Prisreduksjonen vi fikk da moms på dagligvarer blekuttet, er i ferd med å bli spist opp.

— Jeg tror en lov vil gi lavere priser og flere varer ihyllene. Det vil regulere forhandlingene, bremse kjedenes mektigeportvokterrolle og gjøre det lettere for også mindre leverandører å få inn sinevarer, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland.

- Greit nok

Bransjen er lunken, men ikke avvisende til lovregulering avgod handelsskikk.

— Konklusjonene er til å leve med, de er balanserte oggreie. Hvis dette kan være med på å avmystifisere bransjen, ønsker vi detvelkommen, sier konsernsjef Ole Robert Reitan i Reitangruppen. Men han og deandre store aktørene mener problemet heller ligger i importvern, toll og norsklandbrukspolitikk - temaer som har ligget utenfor utvalgets mandat.