I en pressemelding melder Fylkesmannen i Hordaland om at stormen «Niina» felte like mye skog som vanligvis blir felt på et halvt år med ordinær hogst.

Dette er basert på forsikringsselskapenes tilbakemeldinger.

100.000 kubikk er skadet

Fylkesmannen oppfordrer skogeiere om å melde inn skader til kommunen. Der kan de få rettledning om opprydningsarbeidet. Fylkesmannen understreker at hogst av stormfelt skog er særs farlig.

Det er i kommunene Bergen, Fusa, Stord, Tysnes og Kvinnherad at flest skader er innrapportert.

Forsikringsselskapet Skogbrand Forsikringselskap Gjensidig mener tømmervolumet som er skadd kan vere 100000 m3. Til sammenligning ble det i 2014 hugget 180000 m3 skog i Hordaland.

En skadd allerede

Naturskadefondet dekker ikke skadene av stormfelt skog. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle skogseiere om å forsikre skogen sin.

I pressemeldingen anbefaler de også alle skogseiere å kontakte profesjonelle til opprydningsarbeidet.

Allerede skal en person ha blitt skadet i årets opprydningsarbeid. Etter stormen i 1994 var det flere personer som ble drept i opprydningsarbeidet.